Aplikace je bezpečná a intuitivní


Uvědomujeme si svou odpovědnost v procesu výběru vašich zaměstnanců.
Všechna vaše data jsou u nás v bezpečí.

  • vyvinuli jsme vlastní aplikace na míru vašim požadavkům
  • operujeme na vlastních zabezpečených serverech
  • s aplikací Personline pracují pouze pověření interní programátoři a administrátoři
  • máme více než 20 let zkušeností s prací s osobními údaji
  • jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Již 5 let s Vámi. Personline

Získáte objektivní a spolehlivé porovnání


Srovnání uchazečů navzájem je v maximálně možné míře objektivní, a to dokonce i tehdy, když uchazeči vyplňují test z domova.

  • metoda IRT zajišťuje naprostou srovnatelnost uchazečů navzájem
  • testy se sestavují vždy pro každého uchazeče jednotlivě z tisíců úloh
  • časový limit vyžaduje, aby uchazeč odpovídal okamžitě (i když tedy řeší test doma, nemá čas vyhledávat si jakékoli informace)
  • validita i reliabilita našich testů dosahuje vysoké hodnoty, testy splňují standardy „educational measurement“ a jsou tedy velmi kvalitní

Za spolehlivostí stojí vývoj testu


Vývoj standardizovaného testu je komplexní proces.

Nejdříve je nutné specifikovat, co chceme testovat a proč. Poté vybereme, jaké konkrétní okruhy úloh chceme do testu zařadit a kolik jich má být, to je tzv. specifikace testu.

Aby testování mělo smysl, musíme si říct, jak chceme výsledků testu využít, proč vlastně testujeme. Následně definujeme cíle testování.

Metody pro sestavování a vyhodnocování testů se volí různé právě podle cílů, kterým má test vyhovět.

Dalším krokem vývoje testu je shromáždění dostatečného počtu úloh, které se následně pilotují. Během pilotáže jsou zjišťovány či ověřovány funkční parametry úloh a celého testu. Ověřuje se například, zda respondenti zvládají test vyřešit v předpokládaných časových limitech, zjišťují se parametry úloh potřebné pro vyhodnocování testů či se sbírají data nutná pro zajištění srovnatelnosti testů.

Po pilotáži přichází na řadu oponentura, v jejímž průběhu je řada úloh vyřazena. Buď z důvodu nevhodnosti úlohy (úloha je nekorektně zadaná, neodpovídá specifikaci apod.) nebo nesplňuje technická kritéria (není dostatečným přínosem pro měřicí funkci testu).

K jednotlivým úlohám se, podobně jako oponenti, vyjadřují také vybraní jednotlivci z cílové skupiny testu. Jejich připomínky jsou důležité zejména pro zajištění srozumitelnosti zadání.

Posledními fázemi vývoje testu je kontrola (včetně statistické analýzy) a sestavení (uspořádání úloh do celku, který poté testovaný řeší).

Jak se vyvíjí test

Stanovení cíle testu a
typů úloh

Sestavení týmu tvůrců
(autoři, oponenti, ...)

Vytvoření velkého
počtu úloh

Pilotní testování úloh
na vzorku

Oponentura úloh,
hledání nedostatků

Vyřazení cca poloviny
méně kvalitních úloh

Rozbor testů s cílovou
skupinou

Kontroly včetně
statistické analýzy

Vývoj testu

Testy používané v Personline mají realiablitiu vyšší než 0,8, což je vysoká hodnota považovaná personalisty za dostatečnou pro důležitá rozhodnutí o výběru uchazečů.
(Reliabilita je spolehlivost testování, vypovídá o vysoké míře přesnosti, s jakou měříme potřebné kompetence.)